Herkenning van een vervuilde dakgoot

Meer muggen dan

voorafgaande jaren


Als er opeens veel meer muggen zijn dan in voorgaande jaren, zou dat zomaar veroorzaakt kunnen zijn door stilstaand water in de dakgoot.

Onkruid

in uw dakgoot


Als er onkruid of gras in de dakgoot groeit, of zelfs hele planten, is dat een duidelijke aanwijzing van een niet goed functionerende afwatering.

Water over de rand

na of tijdens een flinke regenbui


Ook als er bij een zware regenbui water over de rand van de dakgoot stroomt, of veel water langs de buitenkant van de regenpijp, of zelfs langs de buitenmuren, is het duidelijk dat het regenwater niet goed wordt afgevoerd. Als er vochtplekken aan de onderkant van de dakgoot zitten, lekt de dakgoot.