De gevolgen van een vervuilde dakgoot

Op tijd ingrijpen

anders kun je in de problemen komen

Wie niet op tijd ingrijpt, komt in de problemen. Want door een vervuilde dakgoot ontstaan vaak lekkages en andere problemen, met alle consequenties en schade van dien zowel op het dak van de woning, als op de daken van garages, schuur, afdak of dakkapel.

  • De bladresten kunnen voor verzuring in de dakgoot zorgen, waardoor de goot zelf wordt aangetast, met als gevolg een lekkende dakgoot.
  • Zowel dakgoot als ook regenpijp kunnen extra schade oplopen doordat er gras en/of planten in zijn gaan groeien.
  • Een verstopte afvoer kan een verstopte riolering veroorzaken - of een overlopende dakgoot, wat ernstige waterschade kan veroorzaken: - de buitenmuur wordt nat - na verloop van tijd ontstaan lekkages door loslatende metselspecie - het water kan zich achter de buitenmuur gaan nestelen - ook de binnenmuren worden nat - houtrot, schimmels en allerlei andere ongewenste effecten Al dergelijke verschijnselen zijn bijzonder moeilijk te bestrijden en brengen behoorlijk wat kosten met zich mee.
  • Door het gewicht van het water kunnen dakgoot en/of regenpijp gaan doorhangen, scheuren, of zelfs volledig worden losgerukt, met als gevolg lekkage, aanslag of verrotting, die vaak pas in een (te) laat stadium wordt opgemerkt. Hierbij gaat het niet alleen om houten deuren, houten kozijnen, gevelbekleding, sierlijsten en sierranden waarmee daken zijn afgewerkt, maar ook over de kelder en de fundering.
  • Muggen en andere insecten gedijen prima in het stilstaand water van een verstopte dakgoot.

Verstopping van dakgoten is een jaarlijks terugkerend probleem, en een jaarlijkse schoonmaak- en controlebeurt voorkomt veel ellende. Het is overigens zeker geen overbodige luxe om de dakgoot en regenpijp tweemaal per jaar schoon te maken. En voor dakgoten die zich direct onder een boom bevinden kan zelfs worden overwogen om de klus vaker te (laten) doen.